Slip & Skränk

Slipning

Väl slipade/skärpta bandsågblad är en förutsättning för produktiv sågning.
Slipmaskinen OR är utomordentligt välgjord och garanterar ett slipresultat i
absolut proffsklass. Slipmaskinen slipar tänderna automatiskt och stannar när bladet har gått runt ett varv.
Maskinen kan användas för slipning på två olika sätt:

  1. Dels med en tunn keramisk slipskiva som styrs av en kamkurva.  Tandform och tanddelning kan justeras så att alla (aktuella) typer av bandsågblad kan slipas. Detta är den vanligaste metoden för våra modeller
  2. Dels i ett utförande med diamantslipskiva där slipskivan är formad efter hela tandprofilen. Slipningen måste då utföras med skärvätskespolning. Slipskivor av detta slag har mycket lång livslängd. Slipmetoden är den snabbaste av de två och ger mycket fina resultat.

Slipmaskin för bandsågblad:

- OR 50, Halvautomatisk slipmaskin
- OR 50 F, Halvautomatisk slipmaskin med steglös matningshastighet
- OR 71 F, Halvautomatisk slipmaskin med steglös matningshastighet, bandbredd upp till 70 mm

OR_50_F

OR_71_F

Tillval för OR (F):

- Stativ (standard för OR 71)
- Kylvätskeutrustning (standard för OR 71)
- Belysning
- Diamantskiva

Skränkning

Skränkning av bandsågbladen kan utföras snabbt och mycket effektivt med RW 71. Skränkningen utförs med en spakrörelse varvid två tänder skränkes, en åt höger en åt vänster. Frammatning görs görs automatiskt till “nästa par” av tänder och spakrörelsen upprepas. Frammatning kan även göras så att “var tredje tand” förblir rak (opåverkad).

Skränkningsmaskin för bandsågblad:

- RW 100, skränker 15-100 mm breda blad med tanddelning från 8-30 mm

RW100

Tillval för RW 100:

- Stativ

Sågblad

Val av sågblad är mycket individuellt, vi lagerhåller blad från Pilous.
Sågarna CTR 710 till CTR 1000 kan ha en bandbredd på  34-40 mm och tjocklek från 0,9-1,2 mm.

Pilous Bi Metall M42:

Tandspets av verktygsstål, samma teknik som för metallkapbandsågar. Bladet håller skärpan lång tid mellan slipning.

 bmt-22

JG-Maxspeed:

Härdad tandspets, hög geometrisk noggrannhet. Bredd 38 mm, tjocklek 1,1 mm

pilous40

Pilous Stellit:

Tandspets av stellit, håller lång tid mellan slipning, för sågare med mycket höga krav på ytfinish. Tänderna liksidiga och behöver därför inte skränkas

CTR_950_hydra_en.qxd:Sestava 1

Pilous X-cut:

Var tredje tandspets av stellit, håller lång tid mellan slipning, för sågare med mycket höga krav på ytfinish. “vanliga” tänder mellan stellit tänderna. Behöver därför inte skränkas. Prisvärt blad med bra prestanda