XR-Line

Såglinje för CTR 1000/1300 H

XR-Line

Hantering av stockar och sågat resultat

För att uppnå en effektiv sågning krävs en väl fungerande plan på hantering av stockar, ytor och färdiga plankor. Pilous har tagit fram utrustning som kan förenkla denna hantering:

DKZ, stocktransportör

För att transportera osågade stockar

MPO, stocklastare

För att lasta stockar till sågbänken

XRB 1000, Bandtransportör

För att transportera bort sågat material vidare, steglös hastighet

XRC 7000, Sorteringsbord

Sortera sågat material, kantat eller okantat osv

DB 700 PRO, Kantverk

Kanta, dela på brädor till olika dimensioner, max bredd 700 mm