XR-Line

Såglinje för CTR 1000/1300 H

XR_Line

Hantering av stockar och sågat resultat

För att uppnå en effektiv sågning krävs en väl fungerande plan på hantering av stockar, ytor och färdiga plankor. Pilous har tagit fram utrustning som kan förenkla denna hantering:

XRA 3000, Stockladdare

Med denna lastar du på stockarna på sågbänken, drivs med kedjor och hydraulik, max totalvikt på upplyfta stockar är 10 ton.

XRB 1000, Bandtransportör

För att transportera bort sågat material vidare, steglös hastighet

XRC 7000, Sorteringsbord

Sortera sågat material, kantat eller okantat osv