Tillbehör

Tillbehör som passar samtliga Pilous stockbandsågar (ej CTR 520 och 750 Hobby)

- Elektronisk flyttbar bladstyrning

(Ingår som standardutrustning i CTR 800 H, 950 H och 1300 H)
Med hjälp av två knappar styr man den flyttbara bladstyrningen från manöverpanelen, för att uppnå så bra såg resultat som möjligt bör bladstyrningen nära sågsnittet. Detta tillbehör gör att man kan såga med mindre marginal mellan stock och bladstyrning och förhindrar onödiga stopp i sågandet

- För-fräs

En sågklinga med hårdmetallständer gör ett snitt i barken före sågbladet på ingångssidan, manövreras från kontrollpanelen är fjäderbelastad och följer stockens kontur. En distansring ser till att klingan inte arbetar sig för långt in i stocken. Rensar bort sand, sten och smuts som sitter i barken. Sparar in många slipningar på sågbladen om stockarna är “smutsiga”

- LG-Automat, automatisk höjdinställning

(ingår som standardutrustning i CTR 800 H, 950 H och 1300 H) Sågenheten ställer sig automatiskt på önskad höjd, aktuell höjd från bädd visas också. Med detta tillbehör sparar du in massor av tid när sågenheten ska köras till rätt höjd.

- LG-100,
digital höjdvisning Digital visning av aktuell såghöjd från bädden, kan även nollställas vid varje sågsnitt för att hamna på önskad position, skillnaden mot LG-automat är att sågenheten måste manövreras till rätt position med höj o sänk knapparna.
- Automatisk
Kylvätske start/stopp

(ingår som standardutrustning i CTR 800 H, 950 H och 1300 H) Med hjälp av en magnetventil startar flödet av kylvätskan när sågmotorn startas och stoppar när sågmotorn stannas.
- Automatisk
Kylvätske start/stopp + Pump

Samma magnetventil som beskrivs ovan men till skillnad mot självtryck på kylvätskan sker trycksättning med hjälp av en pump, kyler båda sidor av bladet vid den flyttbara bladstyrningen.
- Hydraulisk bladspänning,

spänna bladet med hjälp av hydraulik är något enklare än med ratt. Manometer visar när rätt bladspänning har uppnåts. 

- Amperemätare,
(Ingår som standard i CTR 800 H, 950 H och 1300 H
Gör det lättare att se vilken matningshastighet som är lämplig. Det är också lättare att se när bladet behöver slipas. Mätaren är placerad på elskåpet.
- Stockkrok,
Lämpligt redskap för att rotera stora stockar på bädden när man inte har en såg med hydraulisk stockroterare
- ARTIC design
Om sågen ska klara extrem kyla kan man utrusta den med ett paket som gör att du kan såga ner till minus 40˚C. Värmefläktar (termostat styrda) i elskåp, manöverpanel och LG-automat. Tåligare elkablar och anpassat fet och olja.