FAQ

Här kommer vi fylla på med svar på vanligt förekommande frågor angående Pilous stockbandsågar.

1. Finns Pilous sågverk i mobilt utförade?

- Nej, men några kunder har själva monterat sitt sågverk på ett släpvagnschassi.
Nu (2020) har Pilous börjat att leverera CTR 550 och CTR 750 i mobilt utförande, om det faller väl ut kommer vi i framtiden kunna erbjuda sågverk i mobilt utförande.

2. Kan man såga alla träslag?

- Ja, man kan såga färskt, torrt och fruset timmer i alla träslag. Pilous sågverk används till och med för att såga stora alumiumblock och grafitblock.

3. Hur mycket kan man såga med ett sågblad?

- Det är många faktorer som påverkar hur mycket man kan såga. Sand i barken och ”grus” i stockarnas ändträ är svåra fiender. Här är några exempel vad som verkligen förekommit: 12 st rena tallstockar, diameter 35 – 40 cm, 3,2 m längd, sågades med ett bimetallblad utan omskärpning, i en CTR520. Drygt 100 rena stockar av gran och tall i motsvarande diameter men 4-5 meters längd, sågat till 2”- plank med ett tandspetshärdat blad som under tiden omskärpts 25 gånger och skränkts ca 10 gånger.

Pilous Nya X-cut blad där var tredje tand är av stellit klarar av betydligt fler stockar mellan slipningar, ca 2-3 ggr mer än vad ett Bi-metall blad klarar.

4. Varför blir inte sågsnittet rakt utan vågigt?

- Man gör fel på ett eller flera sätt. Oftast genom att man sågar med ett blad som har för liten skränkning, är slött eller fått skadade tänder.

5. Vad finns för olika slags bandsågblad?

- “Vanliga” med lägst pris, har sågtänder av samma material som sågbladets stomme, kan filas och måste skränkas. Denna typ av sågblad kan också användas utan skränkning men då genom att tandspetsarna ”Stukas” och sedan juster-slipas. Sågblad med tandspetshärdade tänder, omskärpes genom slipning och måste skränkas. Sågblad tillverkade av två olika stålkvaliteter, kallas Bimetall-blad. Ca 2mm av Tandspetsarna är av tex snabbstål, omskärpes genom slipning och måste skränkas. Sågblad med Stellit-bestyckade tänder, omskärpes genom slipning, behöver inte skränkas. Sågblad med tandspetsar av Hårdmetall, dyrast. Omskärpes genom slipning med diamantslipskiva, behöver inte skränkas. För alla bladtyper gäller att man beställer den bladlängd, bladtjocklek och det tandavstånd, som passar för aktuellt sågverk.

6. Vilken måttnoggrannhet kan man hålla på sitt sågade resultat?

- Bräder och plank håller måtten inom 0,5 mm vid normal sågning. Det finns kunder som sågar stora mängder ek, alm och furu, med måttkrav på +/- 0,2 mm. De mäter tjocklek med digital-skjutmått och säger att de håller toleranskraven väl.

7. Hur bör sågverket vara uppställt?

- Pilous sågverk är konstruerade så att de helst bör ställas upp på ett golv eller hårdgjord yta. Sågverkets ”fötter”, som har kraftiga höjd- justerskruvar, bör också fästas till golvet. Sågverken ska skyddas för väder och vind, d.v.s. allra minst med täckande tak men helst även väggar. Om sågen står rejält från början behöver bädden justeras väldigt sällan.

8. Vad är det för delar på sågverken som slits eller går sönder?

- Sågarna har hjul med belag av gummi. Gummit kan skadas om ett sågblad skulle brista och knycklas så att dess tänder hinner riva gummit innan hjulen stannat. Gummi-belagen kan lätt bytas. Bladstyrningarnas rullar kan skadas om de inte smorts eller att rotationen störts på annat sätt. Rullarna kan lätt bytas. I sällsynta fall har sågaren, av misstag, sågat i någon del på sågverket. Oftast medför det bara ett ”minnesmärke” och ett skadat sågblad. Kilremmar, kan behöva ersättas, speciellt om rem-spänningen inte kontrollerats. De mindre sågarnas bladstyrningar är av hårdmetall och de utsätts för visst slitage. Endast ett fåtal reservdelar har beställts genom åren, trots att många sågverk har sålts.

9. Kan man lämna bort sågblad för slipning?

- Ja

10. Kan man slipa bandsågbladen själv?

- Ja man kan slipa själv och för att få ett bra resultat behövs en slipmaskin. Sågbladens tänder måste i de flesta fall också skränkas. Utrustning för slipning och skränkning finns i olika prislägen, ofta får man resultat i nivå med priset. Alla som köpt slip- och skränknings-utrustning har lärt sig att underhålla sina sågblad.

11. Vilka underhållsåtgärder behöver man utföra för att sågverket ska fungera?

- Sågverk som är uppställda inne kräver inga stora insatser. Det finns ett antal smörjställen för fett och andra punkter och ytor som ska smörjas med olja. Kontroll av kilremmarnas spänning samt allmän rengöring bör göras, vissa åtgärder utförs varje dag andra en gång per månad. För de stora sågarna bör hydraulsystemet ses över avseende läckage, oljenivå och risk för nötnings- och kläm-skador på slangar.

12. Hur många stockar kan sågas på en timma?

- Det här är en fråga som har många svar men här är ett exempel ur verkligheten:
Utgångsläge:
Stockbandsåg Pilous CTR800 Manuell, (ej hydraulik) med 7,5 kW elmotor. Furustockar, 35-40 cm diameter 4 meter långa, lätt tillgängliga tex på upplag eller vagn vid sågverket. Sågas till plank och brädor. En medhjälpare som bär undan bakar och brädor. Fyra stockar per timma är en realistisk produktionstakt under sådana omständigheter.
Såg-motorns effekt har ett direkt samband med sågsnitt, snitt-bredd och matningshastighet.

13. Hur stor elmotor kan jag välja till mitt sågverk?

- Pilous större bandsågverk kan beställas med olika motorstorlek. På platsen där sågverket ska användas måste finnas trefas spänning, (som vanligtvis är 400Volt). Man bör då se efter vilken storlek Huvudsäkringarna har. En Pilous 550 med 4 kW motor kan köras på 3×10 Amp. En 5,5 kW motor kan köras på 3×16 Amp. En 7,5 kW motor kräver 3×20 Amp.
Det är i startögonblicket som elförsörjningen ”sviktar” om man väljer motor med för hög effekt i förhållande till fastighetens el-anläggning.

14. Hur stor blir elförbrukningen vid sågning?

- Ett typiskt Exempel: 22 st, furu och granstockar, 30 – 40 cm i diameter, 4 -4,5 m långa, sågades till 25mm brädor och 54 mm plank. Bandsågverket i fråga har 7,5 kW elmotor. På elmätaren avlästes 20 kWh. Man kan alltså säga att elförbrukningen är ca en kilowattimme per stock.