CTR 750 Hobby

Pilous enklaste såg framtagen för småskalig sågning, kan ej jämföras i såghastighet med Pilous övriga maskiner men resultatet är desamma. Sågbladet har en hastighet av 15 m/s och styrs med hårdmetallplattor på samma sätt som kapbandsågar för metall. Idén med maskinen är att använda sig av Bi-metall blad (samma som för metall kapning, 4140x34x0,9) vilket gör att du kan såga länge med samma blad, bladet kasseras när det är slött (går även att slipa). Detta gör att sågningen blir enkel då man inte behöver kunskap i slipning och skränkning för att komma igång med sågningen. Sågen förs framåt och bakåt med handkraft (elektrisk steglös matning är tillval), i höjdled med vev. Sågen levereras på Europa pall, sågenheten är färdig att användas, sektionerna som är förzinkade monteras ihop på plats.
(Förzinkad bädd är standard)

CTR 750 poster

CTR_750_big

Standardutrustning:

- Sågmotor 5 kW (med YD-start, 3-fas, 16 Amp säkring)
- Manuell höjdinställning
- Manuell matning av sågenheten
- Sågbädd 4,5 m, sågbar längd 3,45 m (förlängningsbar)
- Manuellt flyttbar bladstyrning
- Kylvätskeutrustning (av/på manuellt)
- Stocklåsning, 3 par
- Avrullningsstopp, vinkelanhåll, 3 st
- Instruktionsbok
- CE utförande

Tillval:
- Förlängningssektion 2,25 m

PRIS (exkl moms):

Maskin med standardutrustning – 70 100:- (fritt lastat Linköping)

Maskin med standardutrustning + elektrisk längdmatning – 85 100:- (fritt lastat Linköping)

Maskin med standardutrustning + elektrisk matning horisontellt och vertikalt + digital måttställare av såghöjd – 103 900:- (fritt lastat Linköping)

Prislista CTR 750

Se en Film på  CTR 750 EV

 Montering (Instruktionsfilm) CTR 750/550

Stockbandsågarna CTR 550 och CTR750, har ”ramverk” av elförzinkade stålprofiler. De mycket kraftiga tvärgående stockbordsbalkarna är ”kantpressade” av 6,35 mm stål. De längsgående balkarna är formpressade av 4 mm stålplåt.  Varje tvärbalk har stabila, i höjdled justerbara ”ben”, med M20 gängor och stora fotplattor. Delarna skruvas ihop till bäddsektioner med 2,25 m längd.

Bäddkonstruktionen är enkel men mycket funktionell:

  • Stockbordsbalkarna är starka nog för att tåla påfrestningar även då de tyngsta ekstockarna vänds på bädden.
  • Stocken ligger upphöjd över rälsen vilket möjliggör att stockar kan läggas på och lyftas av med truckgafflar (eller grip).
  • Avrullningsstoppen som också är vinkelstöd, fälls upp och ned, till önskad höjd i sågens längdriktning. Det innebär att ett block inte behöver flyttas för att sänka vinkelstöden.
  • Vinkelstöden har en utformning som hindrar att de av misstag träffas av sågbladet.
  • Stockbordsbalkarna har en rundad anliggningsyta för stockarna. Detta underlättar vid ev. längdförflyttning och vid rotation av en stock samt att och spån och barkrester lättare faller av från uppläggsytan.