Köping S 8 SA

Typ:

Supportsvarv

Teknisk data:

Svingdia över prisma 440 mm över tvärslid 220 mm, Svarvlängd 1200 mm Spindelgenomgång 60 mm, 25-1000 varv/min

Tillbehör:

3-Backschuck, 4-backsskiva, Stålfäste typ Malcus, Kylvätskeutrustning

Kontakta oss för mer information